Het behoud van Hulhuizens cultuurerfgoed is een van de doelstellingen van Hulhuizen aan de Waal. Dit doen we om o.a historisch foto's, video materiaal en (dialect) verhalen te verzamelen, te behouden en om deze content te publiceren via het Facebook kanaal ‘Hulhuizen aan de Waal’ en website www.Hulhuizen200.nl


Wim Alwicher,

 

Deze aimabele man woonde op t 'Hof in Hulhuizen en was een van de oprichters van de Historische Kring Gente.

Wim was erg geïnteresseerd in de geschiedenis van de oude Kleefse enclave, maar vooral alles wat met Hulhuizen te maken had.Hij las alles wat hij van het oude dorp kon vinden en reisde zelfs naar het Haubtstaats-archiv in Düsseldorf, waar nog altijd informatie over het oude Hulhuizen te vinden is. Hij had een groot aantal gekopieerde documenten betreffende Hulhuizen in zijn bezit. Volgens ooggetuigen kon hij gepassioneerd vertellen over de roerige geschiedenis van het buurtschap. Begin jaren tachtig gaf hij zelfs een lezing over Hulhuizen 1252-1815. Dat vond plaats in de zaal van Harrie Boerstal in Gendt. Wim verliet dit leven in 1989…


Scheepswerf 'De Vahali'

Munnikhofsestraat


Ien de rubriek Plat proate ku-j lere, hier wjer un mooi verhoal van Herman Buurman. Prebier ut mar is te leze....

Wienterba-nde

Ien de tied, toen mien vaoder nog houtere krujwagewiele mie-k en ôk houtere karwiele, hawwe nog hee gin las van wienterba-nde. Dâ’s now allemaol a-nders geworde.
Van wienterba-nde ku’j ziek worde. Now zâ’k nie zegge dâ alle minse daor las van hemme, nee, dâ mô d’r nog mar bi’j komme. Ik gebruuk ien alle geval gin wienterba-nde. Die komme nie onder mien auto. Wörrum? dinke gullie. Now, ’t is mien auto en ik mak eiges wel uit wâ’k d’r onder leg.

Lees meer...


Nieuwjaarsreceptie Hulhuizen

Op 6 januari vond in Hulhuizen de traditionele nieuwjaarsreceptie plaats.

Het was erg druk en leuk om samen te komen met 'onze' 'buren. Wij proostten gezamenlijk op het nieuwe jaar.

De Commissie Hulhuizen200 heeft Henk Meijer vanavond benoemd tot “erelid” van Hulhuizen200. Henk heeft zich negen jaar onbaatzuchtig voor H200 ingezet, maar hij heeft aangegeven dat hij zijn vrije tijd nu voor andere zaken nodig zal hebben.Het Comité wil Henk bedanken voor de leuke tijd samen en heeft aangegeven dat hij altijd welkom is om weer aan te sluiten als hij dit zou willen.

Het was nog lang gezellig in het buurtschap...


Comité Hulhuizen200 is zeer content met de nieuwe website sponsor voor het jaar 2024.


Comité Hulhuizen is Camping Waalstrand zeer erkentelijk voor de sponsoring van deze website in het jaar 2023.

Hartelijk dank hiervoor!


Nieuwjaarsreceptie 2024 Hulhuizen

In Hulhuizen wordt vanzelfsprekend de inmiddels traditionele nieuwjaarsreceptie weer gehouden, en wel op zaterdag 6 januari.

We toosten samen met buren, oudbewoners, lezers van Facebook Hulhuizen aan de Waal en iedereen die Hulhuizen een warm hart toedraagt op het nieuwe jaar 2024. Het is al jaren een ontzettend leuk samenzijn met een gezellige klets en reunieachtige sfeer.

De organisatie is in handen van Comite Hulhuizen200, FB Hulhuizen aan de Waal en Zaal Concordia. U bent allen van harte welkom op deze gezellige inloop borrel middag/avond en wordt ontvangt met een heerlijk glas prosecco.

Aanvang: 16:00 uur

Met vriendelijke groeten uut Hulleze,Voorzitter Hulhuizen200, Wilco Witjes


Hoog woater bring veul werk.

 

De Waal komt toch weer hoger dan in eerste instantie werd verwacht. Nu moeten de chalets toch naar hoger gelegen gebied worden verplaatst. Het hele gezin Cornellissen werd opgetrommeld alles in goede banen te leiden. Door vakkundig chauffeurswerk door Rogier op de tractor worden de grote units met uiterste precisie tussen struiken en gebouwen gemanoeuvreerd. Onder toeziend oog van Anciëlla en aanwijzingen van Bram en Joep, werd dit klusje vakkundig tot een goed einde gebracht.

Er wordt een hoogte van ongeveer 15,5 meter boven NAP verwacht. Geen reden tot zorgen volgens Rijkswaterstaat.


Sinterklaas in Hulhuizen

Geluk kwam er bij kijken om Sinterklaas weer in Hulhuizen te mogen ontvangen. Door de hoge waterstand had het feest bijna niet door kunnen gaan. Er was nog een klein stukje krib beschikbaar om de goedheiligman op de oever van Hulhuizen te ontvangen.

Na het ontvangst en muzikale programma ging het gezelschap door naar Gendt.


Halloween Hulhuizen 2023

Halloween Hulhuizen

 

Zaterdag 28 Oktober was het weer ontzettend spannend in Hulhuizen. Het buurtschap werd weer omgetoverd tot een spannende omgeving vol heksen, spoken en enge clowns.

Durfde jij het aan?

 

De tocht is een initiatief van Speeltuinvereniging Hulhuizen.Websitesponsor 2023 Camping Waalstrand


Burendag 2023 Hulhuizen

 

Comité Hulhuizen200 had de jaarlijkse burendag weer in de agenda staan. 

Op 23 september om 13:00 uur was het weer een gezellig samen zijn met de buurt tijdens burendag. Er was een loterij en dit keer werden er Egelhuisjes, Vleermuiskasten en Steenuilenkasten verloot onder de aanwezigen. De huisjes en kasten zijn deze keer gemaakt door de mensen van Loods 9 dagbesteding in Gendt.

 

 

Locatie: 't Hof

Voor en door Hulhuizenaren.

#hulhuizen

#hulhuizen_aan_de_waal

Doar mo-j bij zien gewés!


Kom ók ékkes schuume op dé website van Hulleze.


Stukje geschiedenis van Hulhuizen

Van de Gendtse buurtschappen is Hulhuizen (niemand zal ons dat kwalijk nemen) de meest bekende. Dat heeft alles te maken met de geschiedenis van dit gebied. Het is langer Duits grondgebied geweest dan Nederlands.
Ruim tweehonderd jaar geleden, om precies te zijn op 1 maart 1817, ging de oude Kleefse enclave over naar ons land (het koninkrijk Holland) en werd Hulhuizen ingedeeld bij de gemeente Gendt. Die overgang ging niet van een leien dakje.
In de periode 1795 –1817 is Hulhuizen als een pingpongbal heen en weer geslagen tussen de verschillende mogendheden: het koninkrijk Pruisen, het koninkrijk Holland, het groothertogdom Berg en het keizerrijk Frankrijk. Zijn de meeste enclaves zoals Huissen, Malburgen en Zevenaar Nederlands geworden op 1 juni 1816, Hulhuizen moest nog negen maanden wachten, omdat Pruisen vond dat daar iets tegenover moest staan. Hulhuizen werd geruild met het Hollandse Schenkenschans dat Duits werd. En, wat voor veel mensen een verrassing zal zijn: vanaf december 1813 tot juni 1816 maakte Hulhuizen zelfs deel uit van de gemeente Huissen.....


Een oude boerderij 't Hof 4 

                Dhr Driessen

Mevr DriessenGrès màie bij het 'Kiek op Hulleze' benkske oan de Meulestroat.

 


A-j plat kun proate, dan mo-j ut nie loate.

 

Het behoud van Hulhuizens cultuurerfgoed is een van de doelstellingen van Hulhuizen aan de Waal. Dit doen we om o.a historisch foto's, video materiaal en (dialect) verhalen te verzamelen, te behouden en om deze content te publiceren via het Facebook kanaal ‘Hulhuizen aan de Waal’ en website www.hulhuizen200.nl.

            De verhuuzing van vad en moed,

 

Vad en Moed hemme ’n bejaordewoning aongeweze gekrege . Ze zien kats van de leg. ’T b’rich kwam ok heel onverwachs. Gin mins hat’r nog op gerèkend. Ze wonde al sestig jaor, vanaf hun trouwdag, ien ’t ouwershuus van grutvad en grutmoed . Op ’n klein boerdereike mit ‘n stukske land, un hof en ’n schureku. Ien da schureku hai’j twee vèrrekushokke mér twee dikke ere bedoelt veur de slag. Aachter lag ’n kiepeleup onder wá fruitbome méh wah kiepe.

 

Ze zien bei’je vjer ien de tachtig, sleg ter been en hemme taofeltje dekje vur ’t ééte. De'n trap op geet al helemoal nie mjer en ze zien bli’j da ze eindeluk nor ‘n bejaordewoning kunne verhuze waor alles gelieksvloers is.

Ze vraoge alle blage um te helpe méret verhuze van de meubels en de huusraod. D'r was un pjerd meh wage geregeld djeur Dors. Da's wel gemekilik om nie so vjer te hoeve sleupe met al dah grei. Ma ja, waor moj ’t erste mè beginne. Lees hier meer....

 


Bericht van Comité Hulhuizen200:

Het Lingewaard Doet project Ooievaarsnest Hulhuizen is zeer spijtig afgewezen door de Gemeente Lingewaard. De reden hiervan is dat het nest op particulier terrein zou komen te staan en omdat we al een nest hebben gebouwd vanuit het potje Lingewaard doet. Jammer, maar helaas.

Indien u de cheque heeft afgegeven, kunt u deze weer komen ophalen.

Hopende iedereen hiermee te hebben kunnen bereiken.

Vriendelijke groet, Comité Hulhuizen200


Samen waakzaam met Buurtprevent Hulhuizen.

Team Buurtprevent Hulhuizen staat voor een veilige en leefbare woonomgeving. Dit kunnen wij echter niet alleen voor elkaar krijgen, maar wel samen met u.

Met de Buurtprevent Hulhuizen Whatsapp groep houden we samen ons buurtschap in de gaten, melden we verdachte situaties en informeren we elkaar over de veiligheid in en om onze huizen. Daarbij draagt buurtpreventie bij aan verhoging van de sociale controle en verlaging van criminaliteit. Zo helpt u zichzelf, de buurt en onze (meelezende) wijkagent.

Lees meer.....


Konikpaarden grazen bij het gat van Hulhuizen

Glas in lood voor Mariakapel Hulhuizen


Veerhuis Concordia 

Na een intense verbouwing heeft familie Cornelissen haar deuren geopend voor het splinternieuwe Grand Café Concordia. 

Het is een prachtige aanwinst voor Hulleze!

Hier kun je de menukaart bekijken.

Hulhuizen200 wenst jullie veel succes met de splinternieuwe zaak! 


A-j plat kun proate, dan mo-j ut nie loate.

Dialect: Het behoud van Hulhuizens cultuurerfgoed is een van de doelstellingen van Hulhuizen aan de Waal. Dit doen we om o.a historisch foto's, video materiaal en (dialect) verhalen te verzamelen, te behouden en om deze content te publiceren via het Facebook kanaal ‘Hulhuizen aan de Waal’ en onze website www.Hulhuizen200.nl.

Hier weer wat oefenstof om het dialect bij te spijkeren. Dit prachtige verhaal komt natuurlijk weer van een vriend van Hulhuizen aan de Waal, onze vaste inzender, de schrijver Herman Buurman en gaat over dit maal over het wonderspul Vim.

Nim Vim

Vör schrobbe, poetse ôk ien de teil Vör schônmake mè bessem of mette dweilOp plestiek, ie-zer, steen, en zeil 

Nim Vim

Ôk vör ’n moel mè witte ta-nd Hè’j dâ grei duk bi’j de ha-ndDaor ku’j mè schure nè’r as mè za-nd

Nim Vim

Vie-ze nègels mè zweitvuut d’r bi’j De ore vol mè dik bruun greiDe neus vol snot nè’r as gelei

Nim Vim

Vör schoewne leiese en klömp van bute Vör rame deure en de ruteVör ha-nd, vuut en alle snute

Nim Vim

Ien de wienter mè ies op de straot Ku’j op de moel valle of op de plaotEn as de gemeinte nie kum of te laot

Nim Vim

A’j bang bun dâ’j de weg kwiet rak Dan is ’n spoor gemekkelik gemakStrö-’j mè’r iets uut ’n toewt of zak

Nim Vim

Mette huijer vol vlooie dâ hè’j nog duk Ku’j ze vange, stuk vör stukMar dör beströ-je mè Vim hè’j ze tuk

Nim Vim

A’j mette kermis die djen wil versiere Ku’j dâ op veul menie-re prebie-reMar was ow goed schôn, niks klote en mie-reNim Vim

Nim d’n afwas mè’r ien bad Dâ’s gemekkelikker dan op ’t aonrechbladZo hè’k al bar veul schik gehad

Nim Vim

A’j pap wil ète mè schuum d’r op Hou dan de Vimbus op de kopBlief d’r mè schudde tot dâ’r ‘t stop

A’j ’t wel zou wille mar as ’t nie luk Nie inkel ’n keer mar erders dukA’j dan van elend krab waor ’t nie juk

Nim Vim

Nim ôk de vimpot mè naor bed  Want a’j die op de nachkas zetDan kum de slaop van eiges dus opgelet

Nim Vim

De vimpot as ow kammeraod Bring ow rus en dâ kan gin kwaodDâ zie mar as ‘n goeie raod

Nim Vim

 

Herman heeft de prachtige gave om gesproken dialect om te zetten naar geschreven tekst. Er is zelfs een compleet dialect woordenboek van zijn hand genaamd 'Op de blotes ien de nattes'. Het boek gaat over streektaal van de Over-Betuwe. (het oostelijk deel). Veel leesplezier.

Websitesponsor Camping WaalstrandDialect

Het behoud van Hulhuizens cultuurerfgoed is een van de doelstellingen van Hulhuizen aan de Waal. Dit doen we om o.a historisch foto's, video materiaal en (dialect) verhalen te verzamelen, te behouden en om deze content te publiceren via het Facebook kanaal ‘Hulhuizen aan de Waal’ en website www.Hulhuizen200.nl.

Hier weer wat oefenstof om het dialect bij te spijkeren. Dit prachtige verhaal komt natuurlijk weer van een vriend van Hulhuizen aan de Waal, onze vaste inzender, de schrijver Herman Buurman en gaat over de harmonie.

Mè kolbak en bolknak

De harremenie Sint Caecilia, die’s d’r nogDe minse van toen, ja wâ hâ gi’j dan gedochDe merste zien weg ien de houtere jasMar laowe us kie-ke hoe of ’t toen was.

 

Klik hier voor het volledige verhaal op de dialect pagina.

 


Hulhuizen200 is ook te vinden op Facebook, Instagram en YouTubeBelangrijke wijziging AED locatie!

De AED Molenstraat is komen te vervallen.

Vanaf heden hangt de nieuwe AED aan het pand van Munnikhofsestraat 14. De AED is bereikbaar via de linker oprit.

Dit bericht is ter kennisgeving en delen wordt gewaardeerd

www.kloppendhartvoorlingewaard.nl


Zwerfvuil brigade Hulhuizen

Voor menigeen een doorn in het oog, restafval en zwerfvuil.

Hulhuizen aan de Waal heeft vandaag een stukje meegelopen met Tanja en Dinie. Deze Hulhuizense dames maken samen ongeveer 2 jaar onderdeel uit van de Zwerfvuilbrigade in Gendt en alle buitengebieden. Ongeveer twee wekelijks wordt er een rondje gelopen met de prikstokken en vuilniszakken door het Buurtschap Hulhuizen. Tanja loopt eigenlijk al dagelijks door de straten met de hond Boef en spot met regelmaat diverse zwerfvuil in de bermen en sloten. Van blikjes tot plastic, zakjes hondenpoep, papier, tot aan sigarettenpeuken. Er wordt vooraf een route besproken en deze wordt uitgevoerd. Als de dames hun ronde maken, dan doen ze het natuurlijk ook voor de gezelligheid. Dat heeft Hulhuizen aan de Waal ook ondervonden.

Er word helaas van alles gedumpt. In Gendt zijn de bewoners al jaren actief om Gendt en de buitengebieden te ruimen voor zwerfafval. Deze groep noemt zich ook wel “Zwerfvuilbrigade Gendt”. De gemeente Lingewaard verleent het ondersteuning door het beschikbaar stellen van knijpers, handschoenen en blauwe afvalzakken. Alhoewel Dinie het eigus oangeschafte karretje ook wel handig vien.


 

Ideeen bus Hulhuizen200

 

Hulhuizen200 is al 7 jaren bezig met de organisatie van diverse evenementen, maar wil nu wel is weten wat het buurtschap zélf zou willen. Daarom is er een ideeën bus gelanceerd voor alle ideeën of suggesties.

 

Het formulier is te downloaden en kunt u via mail naar het comité Hulhuizen200 toesturen.

 

Mail naar: hulhuizen200@gmail.com

 

Ideeen Bus Hulhuizen 200
Word – 490,9 KB 290 downloads

De nieuwe website sponsor voor 2023 is bekend

Camping Waalstrand, doar mo-j gewés zien!

 

 

Comité Hulhuizen200 is Camping waalstrand erkentelijk voor het sponsoren van de website in 2023. 

Ook sponsor worden? Mail naar hulhuizen200@gmail.com voor de info.De wolf is nu ook gespot in Hulhuizen

Mededeling: 

Vanavond (Donderdag 15 dec) de volgende melding binnengekregen bij Buurtprevent Hulhuizen via whatsapp:

''Zojuist is de wolf weer gesignaleerd. Hij stak over vanaf de Molenstraat richting de Waaldijk. ''

Wees dus gewaarschuwd en houd uw dieren scherp  in de gaten!


Sinterklaas in Hulhuizen


Sponsor bedankt!

Het Comité Hulhuizen200 is  JMartens Bouw en Timmerbedrijf dankbaar voor de trouwe 5 jaren sponsoring van de website www.hulhuizen200.nl.

Wilt u ook sponsor worden? Mail ons naar hulhuizen200@gmail.com

 Zanger DJ John uut Hulleze bij Tros Muziekplein.


 Burendag Hulhuizen, presentatie bijenhotel

 

HULHUIZEN - Comité Hulhuizen200 is apetrots trots op het splinternieuwe bijenhotel en steunt hiermee de wilde bij. Hulhuizen200 had de nieuwbouw plannen vorig jaar al  gemaakt en kon het bouwwerk in eigen beheer op de tekentafel krijgen. 

Er is een paar zaterdagen getimmerd gezaagd en geschroefd, om dit mooie resultaat te krijgen. Het is gemaakt van duurzaam Douglashout en heeft zelfs een sedum dak, waardoor er een grotere biodiversiteit ontstaat.

Rondom het hotel wordt binnenkort een aangeklede tuin aangelegd met planten en bloemen waar de solitaire bijen hun voedsel vandaan kunnen halen. Het doel van dit hotel is om de bijenpopulatie een handje te helpen in het voortbestaan. Dat is hard nodig, want het gaat niet zo goed met de Nederlandse wilde bijen: de helft van alle 358 soorten is bedreigd. En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. 80 procent van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door wilde bijen en andere bestuivende insecten. 

Hij staat aan de Doornenburgsestraat, nabij de kruising met de Munnikhofsestraat en goed zichtbaar voor passanten.

De onthulling vond plaats tijdens de landelijke burendag op zaterdag 24 september. De weersvoorspellingen waren niet optimaal, maar tijdens de presentatie klaarde het behoorlijk op. Het Comité Hulhuizen200 dankt de grondeigenaar voor dit toegewezen leuke plekje en wensen alle inwoners van Hulhuizen veel plezier van dit bijenhotel.

Het bijenhotel is gesponsord door G Mastenbroek Bouwsupport en een bijdrage van het Oranjefonds. 

 

Burendag is dé dag waarop je gezellig samenkomt met de buurt. Op initiatief van het Oranjefonds vindt Burendag plaats op zaterdag 24 september. Inmiddels doen ieder jaar zo'n 1 miljoen mensen mee aan Burendag.

 

 


De Kjérk (twee bekende van mekaor)

Un verhoál ien het Gendts/Doornenburgs dialect.

Dit verhaal is samen met andere verhalen een paar jaar geleden opgetekend door Harrie Derksen, die vroeger op ‘Huize Ruimzicht’ aan de Pannerdenseweg woonde. De teksten zijn geredigeerd door Gert Huting, die er ook deze digitaal opgenomen gesproken versie van maakte.

 

Het behoud van Hulhuizens cultuurerfgoed is een van de doelstellingen van Hulhuizen aan de Waal. Dit doen we om o.a historisch foto's, video materiaal en verhalen te verzamelen en om deze content te publiceren via het Facebook kanaal ‘Hulhuizen aan de Waal’. Tevens is het doel om het geschreven en gesproken dialect te behouden.

Bron foto en tekst: Historische kring Doornenburg
Triatlon Gendt 2022 kwam weer door Hulhuizen

De eenzame fietser.

Stoempend deur t prachtige landschap
Oangename wermte als een een zware deken
Op en over een peloton dat samenbalt
Loodzwoare Hullezese wegen
Vol overgave deur den boch

Noamiddagse schaduwen
Hernejt ien t zomerse verlangen
Ongehinderd vol enthousiasme ontvangen
Publiek in hysterische sfere
Wjer die beklimming tege die klote diek
Tis nog mar één rundje
Hulhuizen200 dankt J Martens Bouw en Timmerbedrijf als websitesponsor.

Jos neemt ook dit jaar de kosten voor de website voor zijn rekening.

www.hulhuizen200.nl

 

Wilt u ook sponsor worden?

Neem dan contact op: hulhuizen200@gmail.com


Zie hier wjer un verhoal van onze Herman.Buurman

Dit keer geej ut over zuunig léve.

 

Geld bespaore ien de huushouwing


Um te beginne
Ku’j veul winne
Dör niks te kope
Ôk nie fietse en allinnig mar lope


Mak ’n gruuntehoek ien de hof
Mé’r alles d’r ien van slaot tot lof
Wortele en errappele mar vöral ôk prei
Gin koste a’j ’t eiges doe en altied vars grei.

Lees verder

 


Burendag 2021

Zorgen voor de natuur = zorgen voor de egel

 

Het gaat momenteel slecht met de egel. In 10 jaar tijd is 50% van alle egels verdwenen. Kom daarom nu in actie en maak van je tuin een thuis voor egels. Wist je dat de egel in bossen, tuinen en zelfs in steden leeft als er maar genoeg verschillende soorten planten, struiken, dieren en insecten zijn? Maak daarom van je tuin, straat of wijk weer een thuis voor dit bijzondere dier.

Download hier een gratis egelpakket van Natuurmonumenten

Dialect

Het behoud van Hulhuizens cultuurerfgoed is één van de doelstellingen van Hulhuizen200/Hulhuizen aan de Waal. 

Dit doen we om o.a historisch foto, video materiaal en verhalen te verzamelen en om deze content te publiceren via het Facebook kanaal ‘Hulhuizen aan de Waal’.

Tevens is het doel om het geschreven en gesproken dialect te behouden.
Lees het onderstaande rijmverhaal maar eens door.
Het is geschreven door Herman Buurman. Hij heeft de prachtige gave om gesproken dialect om te zetten naar geschreven tekst. Er is zelfs een compleet dialect woordenboek van zijn hand genaamd 'Op de blotes ien de nattes'. Het boek gaat over streektaal van de Over-Betuwe. (het oostelijk deel)

 

Heite sju

Daor lei’j’k dan as doje bout ien de vrie-zer van de winkel en allejekes koud Eigelik bun’k ’n stuk van ’n rund, van de dikke rib, gi’j wit wel zô’n punt

Laowe us trug gaon ’n hortje mar toen’k nog ’n koe was, dâ was hee bar’k Was nog mar né’r ’n jaoreke oud mâr mé’r ’t vrète gieng ’t alejekes fout

Daor hé prongeluk iets schèreps ien gezète en zonder erech hé’k dâ opgevrète Dâ gieng pien doewn aon een van mien mage’k kos nie mer ète en gieng d’r van klage

 

Lees het verhaal hier verder

 


De ooievaars zijn er weer


Wienter ien Hulleze


Hulhuizen

'áj wil, dan méuj ók Hulleze zegge'

 

 


Hullezes Dialect

 

Knillis wil ’n meid!

Hi’j lup altied mette ha-nd ien tes
En is nog nooit aon ’n djen gewes
Hoe zou dâ komme? dik dartig is tie al
Hoe zou dâ toch zitte; wâ’r ’is ’t geval?

Mar Knillis, want zo hiette dâ jong
Astie doch aon ’n meid, dan lekte zien tong,
Rondum zien moel de lippe nat
Dan vuulde hi’j zich as ’n buskruutvat

    léés hier vjeder......

Veerhuis Concordia tapt vanaf vandaag hun eigen biermerk!

Hulhuizer Premium Pilsner.

 

Met de rijke historie van Veerhuis Concordia dat begint in 1888, heeft de familie Cornelissen een eigen kwaliteitsbier. Het logo draagt een afbeelding van een zalm en gerefereerd aan de zalmvisserij in Hulhuizen. Het biermerk is exclusief te verkrijgen in het café en op het terras.

Tot ziens bij Veerhuis Concordia.

Waaldijk 23, Gendt

 


Hulhuizen

'áj wil, dan méuj ók Hulleze zegge wáh'.....


Update:

Dit nest met jonge Torenvalken kun je gemakkelijk vinden aan de Waaldijk, nabij de afrit van de Molenstraat. Als je de polder inkijkt kun je 'm bijna niet missen. Met maar liefst 6 jongen is dit een groot nest te noemen.

Een jasje van ijs beschermt de bloesem.

Nachtvorst? Een ramp voor fruitbloesems omdat de bloesems het mogelijk niet zouden overleven. Daarom zetten fruittelers alles op alles om de vorst uit de bloesem te houden. Ze doen dit door de bomen nat te sproeien, zodat stollingswarmte de temperatuur nét hoog genoeg houdt.

Zie hier een mooi beeld ervan vanochtend in de Molenstraat.Hulhuizen200 is blij met de website sponsor in 2020!

Jos Martens Bouw en Timmerbedrijf GSM 06-12725771

 

 

De 7 jarige Jan Cornelissen aan het werk als bakkershulp bij bakkerij Roelofs aan de Waaldijk.


Is óns Overbetuws dialect aan het verdwijnen?

A-j plat kun proáte, dan moi ut nie loáte!

Woorden als wiendstil, reupele, joechjache, ulk, dreug, stinoave, ojjeklojje of verknoefeld zijn woorden die uitstervende zijn. Dit zijn maar een paar voorbeelden van de zeer grote woordenschat in ons dierbare 'bezit'.

We hebben het hier over 'het Gendts' of 'het Doornenburgs' zoals te horen is in het filmpje.

Het Overbetuws is het dialect van de streek Over-Betuwe, het deel van Lingewaard. Dit dialect sluit goed aan bij de dialecten in het Rijk van Nijmegen, de Liemers, het Land van Cuijk en de kop van Noord-Limburg. Het verschilt daarentegen merkbaar van het Nederbetuwse dialecten.

Een belangrijk verschil met dat laatste dialect is de uitspraak van de Standaard Nederlandse ij en ui. In het Neder Betuws klinken die ongeveer als in het Nederlands, in het Over Betuws klinken ze nog altijd als ie en uu.
Een even belangrijk verschil is het voorkomen van umlaut in verkleinwoorden (b.v. boek - buukske, dop - döpke), wat in het westen van deze streek ontbreekt.

Als je te paard door het Nederlandse taalgebied van vijfhonderd jaar geleden zou hebben gereden, dan zou je niet één vorm van Nederlands hebben gehoord. In onze streken klonken allerlei varianten van het Laagduits, een groep dialecten die van hier tot ver achter Berlijn werd gesproken.

Het dialect was tot aan het begin van de eenentwintigste eeuw nog dominant in het niet-verstedelijkte gebied van de Overbetuwe. Onder invloed van de steden Arnhem en Nijmegen, waar dialect bijna alleen nog door de ouderen wordt gesproken, neemt net als elders, het gebruik jammerlijk af....


Hulhuizen in de 70 Jaren

 

Er zijn oude filmbeelden van Hulhuizen opgedoken. Deze gaan we u natuurlijk niet onthouden.

Te zien is o.a. het bunkerschip, de camping en het Veerhuis Concordia.Verder zien we de voetbalvelden van SV Hulhuizen en beelden van 't Hof.

Deze beelden zijn anoniem aangeboden aan Hulhuizen aan de Waal, waarvoor hartelijk dank.Hulhuizen aan de Waal

Al eeuwen leeft men in Hulhuizen samen met de rivier.

Het water en de dijken om ons daartegen te beschermen, zijn in Hulhuizen nooit ver weg te vinden. Het brengt kalmte en rust, rijkdom maar soms ook onrust. Het stromende water glijdt naar omlaag, verhelderd door de klanken van haar muziek uit de golven zachtjes slijpend over de rotsen en keien. En verenigd met haar natuur.
Heel Hulhuizen zoemt

De ingezaaide velden staan momenteel prachtig te bloeien. Het wemelt van diverse bijensoorten, hommels en vlinders. Er is grote bedrijvigheid te constateren om het bijenhotel. Het initiatief om een bijenlint te creëren en een bijenhotel te plaatsen en heeft goed zo bijgedragen aan een iets beter klimaat voor de insecten. Het is een bezoekje waard. 

Zaterdag 3 augustus heeft een deel van Hulhuizen200 samen met Jos v Betuw een onderhoud uitgevoerd op de waterschap strook aan de Molenstraat.Hulhuizen200 vlag

De vlag van Hulhuizen200 is nu bijna 2 jaar oud en er zijn vragen vanuit het buurtschap, om een herdruk uit te geven door Comité Hulhuizen200. 
We willen dit graag organiseren, maar via voorinschrijving kunnen we eerst inventariseren of er genoeg animo voor is.

De prijs is natuurlijk afhankelijk van de aantallen en veel afname bij de leverancier is natuurlijk meer korting.... Ter indicatie van de kosten: De vorige vlag van 150x100 was €15,- en het grote model van 200x150 was €50,-

Als er een overzicht is over de aantallen, dan pas kunnen we tot bestellen overgaan. Inschrijven doen we hier


Bijenhotel in De Heerlijkheid Hulhuizen.


Hobby imker Theo Rasing

uit "De Heerlijkheid Hulhuizen".

Aan de Waaldijk 4 in Hulhuizen, heeft hobby imker Theo Rasing zijn bijenvolken zitten. Op dit moment heeft hij 4 volken thuis staan en 4 volken zijn voor de bestuiving van kersen naar de boomgaard van zijn oudste zoon. Er zijn momenteel 4 kasten bewoont thuis, en tellen soms tot wel 50,000 bijen per kast als inwoners. "Een honingbij kan wel 3 kilometer van haar kolonie een voedselplant (drachtplant) vinden", vertelt Theo. 
Waar honingbijen sociale levenswijze hebben, doet de solitaire bij alles alleen. 
De honingbijen zijn druk met realiseren van een nest, het zoeken van voedsel en het leggen van eitjes. De honingbij kan wel 3 kilometer van haar kolonie, een voedselplant (drachtplant) vinden. Honingbijen vliegen op meerdere soorten planten, en zijn dus minder afhankelijk van het biotoop. 

Wilde bijen daar in tegen hebben vaak een heel speciale relatie met hun directe omgeving. Soms zijn ze voor hun voedsel (nectar en stuifmeel) geheel afhankelijk van één soort plant. 
Ook zijn er soorten die uitsluitend in zanderige bodem nestelen zoals de schorzijdebij. De actieradius, het gebied waarbinnen een bij voedsel zoekt, is niet erg groot en mede afhankelijk van de grootte van de bij. Wilde bijen vliegen vaak op planten waar honingbijen 'hun neus voor ophalen'. Het vervoer van het stuifmeel, eiwitrijk voedsel voor de larven, gebeurt ook per soort verschillend. Enkele soorten hebben zogenaamde korfjes aan hun achterpoten, anderen zoals metselbijen hebben lange haren aan hun buik, buikschuier genoemd, waartussen de stuifmeel pollen goed blijven zitten.

Maandag zal Theo Rasing ook aanwezig zijn bij Héél Hulhuizen Zoemt. Hij beantwoord al uw vragen betreffende de Bijen.

Héél Hulhuizen Zoemt
www.hulhuizen200.nl


Ook sponsor worden van Hulhuizen200? Informeer naar de mogelijkheden.

Mail naar hulhuizen200@gmail.com

 


Buurtprevent Hulhuizen heeft bijna 160 leden verspreid over heel Hulhuizen. Maar wist u dat er ook een verbinding is met 20 andere buurtapps in onze regio? De beheerders hiervan houden elkaar op de hoogte en indien nodig kan er snel worden geschakeld tussen de verschillende wijken.


Dialect

D'n ezel stéé'j be'j ut hek. -

Hulhuizen : 'áj wil, dan méuj ók Hulleze zegge wáh'.....

- En ge mot 'r gewès zien!

 

Het dialect is jammer genoeg aan het verdwijnen in de regio zegt men. Maar hoe is het in Hulhuizen aan de Waal en omgeving gesteld met het 'plat proate'? Laat hieronder een antwoord achter op de poll.

Proát ge'j plat?

Deze herdenkingsplaquette is geschonken door het Comité Hulhuizen200 voor alle inwoners van Hulhuizen.
Hulhuizen200

Hulhuizen was in 2017 200 jaar bij Nederland. Reden genoeg om een feestje te organiseren. Speciaal voor deze gelegenheid is door een club enthousiaste buurtgenoten Comité Hulhuizen200 opgericht, die het 200 jarige jubileum niet ongemerkt voorbij wilden laten gaan.. Zo is er op 1 april 2017 een zoektocht geweest naar het verdwenen kasteel Hulhuizen. Het is in De Gelderlander en op Omroep Gelderland uitgebreid te zien en te horen geweest. Dit was een geslaagde 1 aprilgrap met een serieuze ondertoon. Op 1 maart 2017 was er een tentoonstelling welke de overgangsperiode van Kleefse enclave tot Koninkrijk der Nederlanden liet zien. De lezing ging uitgebreid over de geschiedenis van Hulhuizen. Dit hebben we samen met Historische Kring Gente georganiseerd. Er is zelfs een speciale editie van Ganita Mare over Hulhuizen uitgebracht. Op 22 april 2017 werd het 200 jarige bestaan van Hulhuizen onder Nederlandse vlag gevierd. Later in het zelfde jaar deden we mee met het televisieprogramma Zomer in Gelderland en probeerden we tot mooiste plaats van Gelderland verkozen te worden. Hier werd een fantastisch springkussen gewonnen voor de Speelweek Hulhuizen. Tijdens Pinksteren 2018 was er een heus Open Kampioenschap Klootschieten in Hulhuizen. Verder wordt ieder jaar een Nieuwjaarsreceptie georganiseerd bij Veerhuis Concordia en deze wordt erg goed bezocht. Comité Hulhuizen200 werd in 2017 zelfs genomineerd voor de Gouden Gelderse Roos Erfgoedprijs en daar waren we natuurlijk erg trots op! 

Aangezien de behoefte er is voor activiteiten en dergelijke, is besloten om Comité Hulhuizen200 voort te laten bestaan.


Het logo van Hulhuizen200 bevat een drietal herkenbare objecten: Boerderij De Munnikhof, de kraan van Scheepswerf 'De Vahali' en de Mariakapel. Alle drie kenmerkend voor de geschiedenis van Hulhuizen. Deze is ontworpen door BONtwerp.


Deze website H200 is voor iedereen die ook maar enigszins een warm hart toedraagt aan 'De Heerlijkheid Hulhuizen'. Al eeuwen leeft men in Hulhuizen met de rivier.
 

Het water en de dijken om ons daartegen te beschermen, zijn in Hulhuizen nooit ver weg te vinden. Het brengt kalmte en rust, rijkdom, maar soms ook onrust. Het stromende water glijdt naar omlaag, verhelderd door de klanken van haar muziek uit de golven en slijpend over de rotsen van de kribben. Verenigd met haar natuur.


Hulhuizen

'áj wil, dan méuj ók Hulleze zegge wáh'.....
 © copyright op de inhoud van deze website. De inhoud van deze website mag niet zonder toestemming van de eigenaar worden gekopieerd.