Dialect

Het behoud van Hulhuizens cultuurerfgoed is een van de doelstellingen van Hulhuizen aan de Waal. Dit doen we om o.a historisch foto's, video materiaal en (dialect) verhalen te verzamelen, te behouden en om deze content te publiceren via het Facebook kanaal ‘Hulhuizen aan de Waal’ en website www.Hulhuizen200.nl.

Hier weer wat oefenstof om het dialect bij te spijkeren. Dit prachtige verhaal komt natuurlijk weer van een vriend van Hulhuizen aan de Waal, onze vaste inzender, de schrijver Herman Buurman en gaat over de harmonie.

Mè kolbak en bolknak

De harremenie Sint Caecilia, die’s d’r nogDe minse van toen, ja wâ hâ gi’j dan gedochDe merste zien weg ien de houtere jasMar laowe us kie-ke hoe of ’t toen was.

 

Klik hier voor het volledige verhaal op de dialect pagina.

 


Hulhuizen200 is ook te vinden op Facebook, Instagram en YouTubeBelangrijke wijziging AED locatie!

De AED Molenstraat is komen te vervallen.

Vanaf heden hangt de nieuwe AED aan het pand van Munnikhofsestraat 14. De AED is bereikbaar via de linker oprit.

Dit bericht is ter kennisgeving en delen wordt gewaardeerd

www.kloppendhartvoorlingewaard.nl


Zwerfvuil brigade Hulhuizen

Voor menigeen een doorn in het oog, restafval en zwerfvuil.

Hulhuizen aan de Waal heeft vandaag een stukje meegelopen met Tanja en Dinie. Deze Hulhuizense dames maken samen ongeveer 2 jaar onderdeel uit van de Zwerfvuilbrigade in Gendt en alle buitengebieden. Ongeveer twee wekelijks wordt er een rondje gelopen met de prikstokken en vuilniszakken door het Buurtschap Hulhuizen. Tanja loopt eigenlijk al dagelijks door de straten met de hond Boef en spot met regelmaat diverse zwerfvuil in de bermen en sloten. Van blikjes tot plastic, zakjes hondenpoep, papier, tot aan sigarettenpeuken. Er wordt vooraf een route besproken en deze wordt uitgevoerd. Als de dames hun ronde maken, dan doen ze het natuurlijk ook voor de gezelligheid. Dat heeft Hulhuizen aan de Waal ook ondervonden.

Er word helaas van alles gedumpt. In Gendt zijn de bewoners al jaren actief om Gendt en de buitengebieden te ruimen voor zwerfafval. Deze groep noemt zich ook wel “Zwerfvuilbrigade Gendt”. De gemeente Lingewaard verleent het ondersteuning door het beschikbaar stellen van knijpers, handschoenen en blauwe afvalzakken. Alhoewel Dinie het eigus oangeschafte karretje ook wel handig vien.


 

Ideeen bus Hulhuizen200

 

Hulhuizen200 is al 7 jaren bezig met de organisatie van diverse evenementen, maar wil nu wel is weten wat het buurtschap zélf zou willen. Daarom is er een ideeën bus gelanceerd voor alle ideeën of suggesties.

 

Het formulier is te downloaden en kunt u via mail naar het comité Hulhuizen200 toesturen.

 

Mail naar: hulhuizen200@gmail.com

 

Ideeen Bus Hulhuizen 200
Word – 490,9 KB 31 downloads

De nieuwe website sponsor voor 2023 is bekend

Camping Waalstrand, doar mo-j gewés zien!

 

 

Comité Hulhuizen200 is Camping waalstrand erkentelijk voor het sponsoren van de website in 2023. 

Ook sponsor worden? Mail naar hulhuizen200@gmail.com voor de info.De wolf is nu ook gespot in Hulhuizen

Mededeling: 

Vanavond (Donderdag 15 dec) de volgende melding binnengekregen bij Buurtprevent Hulhuizen via whatsapp:

''Zojuist is de wolf weer gesignaleerd. Hij stak over vanaf de Molenstraat richting de Waaldijk. ''

Wees dus gewaarschuwd en houd uw dieren scherp  in de gaten!


Sinterklaas in Hulhuizen


Sponsor bedankt!

Het Comité Hulhuizen200 is  JMartens Bouw en Timmerbedrijf dankbaar voor de trouwe 5 jaren sponsoring van de website www.hulhuizen200.nl.

Wilt u ook sponsor worden? Mail ons naar hulhuizen200@gmail.com

 Zanger DJ John uut Hulleze bij Tros Muziekplein.


 Burendag Hulhuizen, presentatie bijenhotel

 

HULHUIZEN - Comité Hulhuizen200 is apetrots trots op het splinternieuwe bijenhotel en steunt hiermee de wilde bij. Hulhuizen200 had de nieuwbouw plannen vorig jaar al  gemaakt en kon het bouwwerk in eigen beheer op de tekentafel krijgen. 

Er is een paar zaterdagen getimmerd gezaagd en geschroefd, om dit mooie resultaat te krijgen. Het is gemaakt van duurzaam Douglashout en heeft zelfs een sedum dak, waardoor er een grotere biodiversiteit ontstaat.

Rondom het hotel wordt binnenkort een aangeklede tuin aangelegd met planten en bloemen waar de solitaire bijen hun voedsel vandaan kunnen halen. Het doel van dit hotel is om de bijenpopulatie een handje te helpen in het voortbestaan. Dat is hard nodig, want het gaat niet zo goed met de Nederlandse wilde bijen: de helft van alle 358 soorten is bedreigd. En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. 80 procent van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door wilde bijen en andere bestuivende insecten. 

Hij staat aan de Doornenburgsestraat, nabij de kruising met de Munnikhofsestraat en goed zichtbaar voor passanten.

De onthulling vond plaats tijdens de landelijke burendag op zaterdag 24 september. De weersvoorspellingen waren niet optimaal, maar tijdens de presentatie klaarde het behoorlijk op. Het Comité Hulhuizen200 dankt de grondeigenaar voor dit toegewezen leuke plekje en wensen alle inwoners van Hulhuizen veel plezier van dit bijenhotel.

Het bijenhotel is gesponsord door G Mastenbroek Bouwsupport en een bijdrage van het Oranjefonds. 

 

Burendag is dé dag waarop je gezellig samenkomt met de buurt. Op initiatief van het Oranjefonds vindt Burendag plaats op zaterdag 24 september. Inmiddels doen ieder jaar zo'n 1 miljoen mensen mee aan Burendag.

 

 


De Kjérk (twee bekende van mekaor)

Un verhoál ien het Gendts/Doornenburgs dialect.

Dit verhaal is samen met andere verhalen een paar jaar geleden opgetekend door Harrie Derksen, die vroeger op ‘Huize Ruimzicht’ aan de Pannerdenseweg woonde. De teksten zijn geredigeerd door Gert Huting, die er ook deze digitaal opgenomen gesproken versie van maakte.

 

Het behoud van Hulhuizens cultuurerfgoed is een van de doelstellingen van Hulhuizen aan de Waal. Dit doen we om o.a historisch foto's, video materiaal en verhalen te verzamelen en om deze content te publiceren via het Facebook kanaal ‘Hulhuizen aan de Waal’. Tevens is het doel om het geschreven en gesproken dialect te behouden.

Bron foto en tekst: Historische kring Doornenburg
Triatlon Gendt 2022 kwam weer door Hulhuizen

De eenzame fietser.

Stoempend deur t prachtige landschap
Oangename wermte als een een zware deken
Op en over een peloton dat samenbalt
Loodzwoare Hullezese wegen
Vol overgave deur den boch

Noamiddagse schaduwen
Hernejt ien t zomerse verlangen
Ongehinderd vol enthousiasme ontvangen
Publiek in hysterische sfere
Wjer die beklimming tege die klote diek
Tis nog mar één rundje
Hulhuizen200 dankt J Martens Bouw en Timmerbedrijf als websitesponsor.

Jos neemt ook dit jaar de kosten voor de website voor zijn rekening.

www.hulhuizen200.nl

 

Wilt u ook sponsor worden?

Neem dan contact op: hulhuizen200@gmail.com


Zie hier wjer un verhoal van onze Herman.Buurman

Dit keer geej ut over zuunig léve.

 

Geld bespaore ien de huushouwing


Um te beginne
Ku’j veul winne
Dör niks te kope
Ôk nie fietse en allinnig mar lope


Mak ’n gruuntehoek ien de hof
Mé’r alles d’r ien van slaot tot lof
Wortele en errappele mar vöral ôk prei
Gin koste a’j ’t eiges doe en altied vars grei.

Lees verder

 


Burendag 2021

Zorgen voor de natuur = zorgen voor de egel

 

Het gaat momenteel slecht met de egel. In 10 jaar tijd is 50% van alle egels verdwenen. Kom daarom nu in actie en maak van je tuin een thuis voor egels. Wist je dat de egel in bossen, tuinen en zelfs in steden leeft als er maar genoeg verschillende soorten planten, struiken, dieren en insecten zijn? Maak daarom van je tuin, straat of wijk weer een thuis voor dit bijzondere dier.

Download hier een gratis egelpakket van Natuurmonumenten

Dialect

Het behoud van Hulhuizens cultuurerfgoed is één van de doelstellingen van Hulhuizen200/Hulhuizen aan de Waal. 

Dit doen we om o.a historisch foto, video materiaal en verhalen te verzamelen en om deze content te publiceren via het Facebook kanaal ‘Hulhuizen aan de Waal’.

Tevens is het doel om het geschreven en gesproken dialect te behouden.
Lees het onderstaande rijmverhaal maar eens door.
Het is geschreven door Herman Buurman. Hij heeft de prachtige gave om gesproken dialect om te zetten naar geschreven tekst. Er is zelfs een compleet dialect woordenboek van zijn hand genaamd 'Op de blotes ien de nattes'. Het boek gaat over streektaal van de Over-Betuwe. (het oostelijk deel)

 

Heite sju

Daor lei’j’k dan as doje bout ien de vrie-zer van de winkel en allejekes koud Eigelik bun’k ’n stuk van ’n rund, van de dikke rib, gi’j wit wel zô’n punt

Laowe us trug gaon ’n hortje mar toen’k nog ’n koe was, dâ was hee bar’k Was nog mar né’r ’n jaoreke oud mâr mé’r ’t vrète gieng ’t alejekes fout

Daor hé prongeluk iets schèreps ien gezète en zonder erech hé’k dâ opgevrète Dâ gieng pien doewn aon een van mien mage’k kos nie mer ète en gieng d’r van klage

 

Lees het verhaal hier verder

 


De ooievaars zijn er weer


Wienter ien Hulleze


Hulhuizen

'áj wil, dan méuj ók Hulleze zegge'

 

 


Hullezes Dialect

 

Knillis wil ’n meid!

Hi’j lup altied mette ha-nd ien tes
En is nog nooit aon ’n djen gewes
Hoe zou dâ komme? dik dartig is tie al
Hoe zou dâ toch zitte; wâ’r ’is ’t geval?

Mar Knillis, want zo hiette dâ jong
Astie doch aon ’n meid, dan lekte zien tong,
Rondum zien moel de lippe nat
Dan vuulde hi’j zich as ’n buskruutvat

    léés hier vjeder......Burendag: Buurtbank "Kiek op Hulleze" onthuld

Burendag 2020 in Hulhuizen

In het kader van de Nationale Burendag 2020 presenteerde Comité Hulhuizen200 op de
Waaldijk naast de afrit Molenstraat, een zitbankje met een riant uitzicht richting het
ooievaarsnest.


Het Oranje Fonds en diverse lokale sponsors financierden dit project en Comité
Hulhuizen200 nam de plaatsing van het bankje voor haar rekening.
De eer om het bankje officieel te onthullen was aan Mevrouw Bets Cornelissen. Onder
toeziend oog van het Hulhuizens publiek en met hulp van haar zoon Gerus Cornelissen,
onthulde ze met veel plezier en verve het zitbankje.


‘Mevrouw Cornelissen heeft de respectabele leeftijd van 90 jaar en is misschien wel de
oudste inwoonster van De Heerlijkheid Hulhuizen. Ze woont in de Molenstraat en vond
het een hele eer om de handeling te verrichten. Mevrouw Cornelissen verklapte dat ze
toch wel een klein beetje zenuwachtig was geweest, maar ze straalde en sprak de hoop
uit dat er maar veel mensen plezier van dit zitbankje mogen hebben’, aldus voorzitter
Wilco Witjes van het Comité Hulhuizen200.

Het Comité wenst iedereen veel plezier met deze nieuwe aanwinst voor
Hulhuizen

Het plekje is omgedoopt tot ‘Kiek op Hulleze’


Speciale dank gaat uit naar Waterschap Rivierenland welke de
Heeft u ideeën voor een volgend project waarmee het Comité Hulhuizen200 zich kan
bezighouden? Meld u zich dan via hulhuizen200@gmail.com.

 

Hoeveel sterren geef je dit project?

Rating: 5 sterren
6 stemmen

Reactie plaatsen

Reacties

joost
2 jaar geleden

Prachtige locatie en een mooi gebaar om deze dame de eer te gunnen van presenteren.


Preventief onderhoud H200 Ooievaarsnest

Vanavond heeft het Comité Hulhuizen200 groot onderhoud gepleegd bij het ooievaarsnest H200 aan de Waaldijk.

Het was een prachtig broedseizoen. Maar liefst 2 kerngezonde ooievaars zijn liefdevol grootgebracht door hun ouders. De jonge ooievaars zijn nu uitgevlogen en was een zeer succesvol nest te noemen.
De ouders zitten nog maar sporadisch op het nest en de wei is kurkdroog. Een perfecte tijd om het grote onderhoud te doen.

Wouter Hageman heeft een prachtige hoogwerker ter beschikking gesteld, waarmee we vrij eenvoudig bij het nest konden komen voor de werkzaamheden.
Jos v Betuw heeft samen met Wouter de hoogte opgezocht.
Het nest is vrij gemaakt van rommel en het viel op dat het vrij was van plastic en touw. (Touw was vorig jaar een boosdoener, omdat er een jong in verstrikt was geraakt.) Misschien hebben de ouders geleerd van vorig jaar. 😉
Verder is de paalvoet opnieuw in de teer gezet door Paul, Eddie en Frans. Dit om het levensbehoud maximaal te verlengen. Kortom, met dit onderhoud is het Hulhuizen200 nest weer helemaal klaar voor het volgende broedseizoen.

We willen familie van Aalten hartelijk danken voor het gastvrije ontvangst incl de koffie en het gebak.

Verhuurbedrijf Wouter Hageman is het juiste adres voor het huren van een hoogwerker of een verreiker: Voor veilig werken bij klussen op (grotere) hoogte bieden wij de geschikte hoogwerker. Kortom zorgeloos hoogwerken tot wel 26 meter hoogte.

Wij verhuren onder andere: Hoogwerkers, autohoogwerkers, schaarhoogwerkers, masthoogwerkers, 1-persoons lift hoogwerkers, zelfrijdende hoogwerkers en aanhanger hoogwerkers

Bel 0481-425000 voor alle info of kijk op www.wouterhageman.nlVeerhuis Concordia tapt vanaf vandaag hun eigen biermerk!

Veerhuis Concordia maakt de gekoesterde droom waar en presenteert vandaag hun eigen biermerk.

Hans, Ingrid en Harrie Cornelissen presenteren u met trots:

Hulhuizer Premium Pilsner.

 

Met de rijke historie van Veerhuis Concordia dat begint in 1888, heeft de familie Cornelissen een eigen kwaliteitsbier. Een smaakvol pils, met een verfrissende herkenbare smaak. Gebrouwen met de grootste zorg en voorzien van de fijnste mout, de mooiste hop heldere natuurzuiver water uit eigen bron. Een prachtig goudkleurige pils met een volle schuimkraag. Deze pils bevat 5% alcohol.
Het logo draagt een afbeelding van een zalm en gerefereerd aan de zalmvisserij in Hulhuizen. Het logo is ook doorgevoerd op de buitenverlichting, viltjes, bierkranen en glazen.

Het biermerk is exclusief te verkrijgen in het café en op het terras.

 

Tot ziens bij Veerhuis Concordia.

Waaldijk 23, Gendt

 


Hulhuizen

'áj wil, dan méuj ók Hulleze zegge wáh'.....


Update:

Dit nest met jonge Torenvalken kun je gemakkelijk vinden aan de Waaldijk, nabij de afrit van de Molenstraat. Als je de polder inkijkt kun je 'm bijna niet missen. Met maar liefst 6 jongen is dit een groot nest te noemen.


Uit de oude doos.

Door het covid-19 virus zijn alle evenementen afgelast tot minstens 1 september. Ook het Pinkster aan de Waal 'Klootschiet'  kampioenschap ligt op zijn gat en dat vindt het Comité Hulhuizen200 erg kl.te. Het comité schuift de gemaakte plannen door naar het volgende jaar.

Om de boel toch een beetje op te vrolijken, haalt Hulhuizen aan de Waal een film uit het archief.

Pinksterfestijn 2015
Dat er in Hulhuizen een feestje gevierd kan worden, laten we in dit film nog één maal zien. Misschien sta jij er ook wel op.Blijf gezond, houd afstand en pas een beetje op elkaar.Een jasje van ijs beschermt de bloesem.

Nachtvorst? Een ramp voor fruitbloesems omdat de bloesems het mogelijk niet zouden overleven. Daarom zetten fruittelers alles op alles om de vorst uit de bloesem te houden. Ze doen dit door de bomen nat te sproeien, zodat stollingswarmte de temperatuur nét hoog genoeg houdt.

Zie hier een mooi beeld ervan vanochtend in de Molenstraat.Januari 2020, De eerste ooievaar is alweer gesignaleerd in Hulhuizen aan de Waal.

Deze vogel heeft al diverse uren doorgebracht op het nest in het weiland aan de Waaldijk. Zou dit een voorteken kunnen zijn van een mooi jaar voor het Hulhuizen200 nest


Hulhuizen200 is blij met de website sponsor in 2020!

Jos Martens Bouw en Timmerbedrijf GSM 06-12725771

 

 

De 7 jarige Jan Cornelissen aan het werk als bakkershulp bij bakkerij Roelofs aan de Waaldijk.


Is óns Overbetuws dialect aan het verdwijnen?

A-j plat kun proáte, dan moi ut nie loáte!

Woorden als wiendstil, reupele, joechjache, ulk, dreug, stinoave, ojjeklojje of verknoefeld zijn woorden die uitstervende zijn. Dit zijn maar een paar voorbeelden van de zeer grote woordenschat in ons dierbare 'bezit'.

We hebben het hier over 'het Gendts' of 'het Doornenburgs' zoals te horen is in het filmpje.

Het Overbetuws is het dialect van de streek Over-Betuwe, het deel van Lingewaard. Dit dialect sluit goed aan bij de dialecten in het Rijk van Nijmegen, de Liemers, het Land van Cuijk en de kop van Noord-Limburg. Het verschilt daarentegen merkbaar van het Nederbetuwse dialecten.

Een belangrijk verschil met dat laatste dialect is de uitspraak van de Standaard Nederlandse ij en ui. In het Neder Betuws klinken die ongeveer als in het Nederlands, in het Over Betuws klinken ze nog altijd als ie en uu.
Een even belangrijk verschil is het voorkomen van umlaut in verkleinwoorden (b.v. boek - buukske, dop - döpke), wat in het westen van deze streek ontbreekt.

Als je te paard door het Nederlandse taalgebied van vijfhonderd jaar geleden zou hebben gereden, dan zou je niet één vorm van Nederlands hebben gehoord. In onze streken klonken allerlei varianten van het Laagduits, een groep dialecten die van hier tot ver achter Berlijn werd gesproken.

Het dialect was tot aan het begin van de eenentwintigste eeuw nog dominant in het niet-verstedelijkte gebied van de Overbetuwe. Onder invloed van de steden Arnhem en Nijmegen, waar dialect bijna alleen nog door de ouderen wordt gesproken, neemt net als elders, het gebruik jammerlijk af....


Hulhuizen in de 70 Jaren

 

Er zijn oude filmbeelden van Hulhuizen opgedoken. Deze gaan we u natuurlijk niet onthouden.

Te zien is o.a. het bunkerschip, de camping en het Veerhuis Concordia.Verder zien we de voetbalvelden van SV Hulhuizen en beelden van 't Hof.

Deze beelden zijn anoniem aangeboden aan Hulhuizen aan de Waal, waarvoor hartelijk dank.Hulhuizen aan de Waal

Al eeuwen leeft men in Hulhuizen samen met de rivier.

Het water en de dijken om ons daartegen te beschermen, zijn in Hulhuizen nooit ver weg te vinden. Het brengt kalmte en rust, rijkdom maar soms ook onrust. Het stromende water glijdt naar omlaag, verhelderd door de klanken van haar muziek uit de golven zachtjes slijpend over de rotsen en keien. En verenigd met haar natuur.

 

Kent u de Facebook pagina van Hulhuizen200 ook?

Hulhuizen aan de Waal is een Facebookpagina voor iedereen die ook maar enigszins raakvlakken heeft met Hulhuizen.Oude glorie, Radio Popamo vanuit Hulhuizen

In het begin van de jaren 80 waren er veel illegale radiostations in de Nederlandse ether te vinden. Landelijke stations als Radio Veronica en Miamigo waren de grote jongens. Lokaal hadden we in onze regio Radio Standje by, Radio de Grijze Duif, Keizerstad radio enz enz.
In Hulhuizen waren een 4 tal enthousiaste jonge knapen actief in 1981 tot 1983 met hun Station 'Radio Popamo'. Deze 4 jonge kerels hadden allen hun roots in Hulhuizen.
Er werd een zware illegale FM zender gebouwd door Matias Brom en de uitzendlocatie was een publiekelijk "geheim". Iedereen die de mannen kenden, wisten natuurlijk dat het illegale station niet in Hulhuizen stond, maar zich had gevestigd in de corridor van de kassen bij Schouten in de Kommerdijk. Er werd geld geïnvesteerd aan apparatuur zoals draaitafels, mengpaneel en microfoon. De muziek bestond voornamelijk uit polka, levensliederen en Duitse schlagers, maar ook de popmuziek werden bijeen verzameld om zo de ether in te slingeren.
Om zonder vergunning een radiostation te runnen was niet gemakkelijk. De radiocontrole dienst was ook actief in de regio en hebben de mannen een paar keer angstige momenten bezorgd. Zo heeft een van de DJ's een keer de zender onder zin arm moeten nemen en dwars door de resent omgeploegde akkers van de Hagevoort. Vluchtend voor de opsporingsdienst, maar de zender werd hierdoor gered. Zo zijn er vele verhalen die de heren op tafel kunnen leggen.

Inmiddels zijn het oudere wijze mannen met een ontdeugende jeugdige inslag en denken soms met weemoed terug aan de tijd die vervlogen is.

 

Hier een opname uit 2017.Heel Hulhuizen zoemt

De ingezaaide velden staan momenteel prachtig te bloeien. Het wemelt van diverse bijensoorten, hommels en vlinders. Er is grote bedrijvigheid te constateren om het bijenhotel. Het initiatief om een bijenlint te creëren en een bijenhotel te plaatsen en heeft goed zo bijgedragen aan een iets beter klimaat voor de insecten. Het is een bezoekje waard. 

Zaterdag 3 augustus heeft een deel van Hulhuizen200 samen met Jos v Betuw een onderhoud uitgevoerd op de waterschap strook aan de Molenstraat.


Melding Ontgassen Scheepvaart GLD
Word – 136,4 KB 942 downloads

Hulhuizen200 vlag

De vlag van Hulhuizen200 is nu bijna 2 jaar oud en er zijn vragen vanuit het buurtschap, om een herdruk uit te geven door Comité Hulhuizen200. 
We willen dit graag organiseren, maar via voorinschrijving kunnen we eerst inventariseren of er genoeg animo voor is.

De prijs is natuurlijk afhankelijk van de aantallen en veel afname bij de leverancier is natuurlijk meer korting.... Ter indicatie van de kosten: De vorige vlag van 150x100 was €15,- en het grote model van 200x150 was €50,-

Als er een overzicht is over de aantallen, dan pas kunnen we tot bestellen overgaan. Inschrijven doen we hier


Bijenhotel in De Heerlijkheid Hulhuizen.


Hobby imker Theo Rasing

uit "De Heerlijkheid Hulhuizen".

Aan de Waaldijk 4 in Hulhuizen, heeft hobby imker Theo Rasing zijn bijenvolken zitten. Op dit moment heeft hij 4 volken thuis staan en 4 volken zijn voor de bestuiving van kersen naar de boomgaard van zijn oudste zoon. Er zijn momenteel 4 kasten bewoont thuis, en tellen soms tot wel 50,000 bijen per kast als inwoners. "Een honingbij kan wel 3 kilometer van haar kolonie een voedselplant (drachtplant) vinden", vertelt Theo. 
Waar honingbijen sociale levenswijze hebben, doet de solitaire bij alles alleen. 
De honingbijen zijn druk met realiseren van een nest, het zoeken van voedsel en het leggen van eitjes. De honingbij kan wel 3 kilometer van haar kolonie, een voedselplant (drachtplant) vinden. Honingbijen vliegen op meerdere soorten planten, en zijn dus minder afhankelijk van het biotoop. 

Wilde bijen daar in tegen hebben vaak een heel speciale relatie met hun directe omgeving. Soms zijn ze voor hun voedsel (nectar en stuifmeel) geheel afhankelijk van één soort plant. 
Ook zijn er soorten die uitsluitend in zanderige bodem nestelen zoals de schorzijdebij. De actieradius, het gebied waarbinnen een bij voedsel zoekt, is niet erg groot en mede afhankelijk van de grootte van de bij. Wilde bijen vliegen vaak op planten waar honingbijen 'hun neus voor ophalen'. Het vervoer van het stuifmeel, eiwitrijk voedsel voor de larven, gebeurt ook per soort verschillend. Enkele soorten hebben zogenaamde korfjes aan hun achterpoten, anderen zoals metselbijen hebben lange haren aan hun buik, buikschuier genoemd, waartussen de stuifmeel pollen goed blijven zitten.

Maandag zal Theo Rasing ook aanwezig zijn bij Héél Hulhuizen Zoemt. Hij beantwoord al uw vragen betreffende de Bijen.

Héél Hulhuizen Zoemt
www.hulhuizen200.nl


Ook sponsor worden van Hulhuizen200? Informeer naar de mogelijkheden.

Mail naar hulhuizen200@gmail.com

 


Buurtprevent Hulhuizen heeft bijna 160 leden verspreid over heel Hulhuizen. Maar wist u dat er ook een verbinding is met 20 andere buurtapps in onze regio? De beheerders hiervan houden elkaar op de hoogte en indien nodig kan er snel worden geschakeld tussen de verschillende wijken.


Dialect

D'n ezel stéé'j be'j ut hek. -

Hulhuizen : 'áj wil, dan méuj ók Hulleze zegge wáh'.....

- En ge mot 'r gewès zien!

 

Het dialect is jammer genoeg aan het verdwijnen in de regio zegt men. Maar hoe is het in Hulhuizen aan de Waal en omgeving gesteld met het 'plat proate'? Laat hieronder een antwoord achter op de poll.

Proát ge'j plat?


Deze herdenkingsplaquette is geschonken door het Comité Hulhuizen200 voor alle inwoners van Hulhuizen.
Hulhuizen200

Hulhuizen was in 2017 200 jaar bij Nederland. Reden genoeg om een feestje te organiseren. Speciaal voor deze gelegenheid is door een club enthousiaste buurtgenoten Comité Hulhuizen200 opgericht, die het 200 jarige jubileum niet ongemerkt voorbij wilden laten gaan.. Zo is er op 1 april 2017 een zoektocht geweest naar het verdwenen kasteel Hulhuizen. Het is in De Gelderlander en op Omroep Gelderland uitgebreid te zien en te horen geweest. Dit was een geslaagde 1 aprilgrap met een serieuze ondertoon. Op 1 maart 2017 was er een tentoonstelling welke de overgangsperiode van Kleefse enclave tot Koninkrijk der Nederlanden liet zien. De lezing ging uitgebreid over de geschiedenis van Hulhuizen. Dit hebben we samen met Historische Kring Gente georganiseerd. Er is zelfs een speciale editie van Ganita Mare over Hulhuizen uitgebracht. Op 22 april 2017 werd het 200 jarige bestaan van Hulhuizen onder Nederlandse vlag gevierd. Later in het zelfde jaar deden we mee met het televisieprogramma Zomer in Gelderland en probeerden we tot mooiste plaats van Gelderland verkozen te worden. Hier werd een fantastisch springkussen gewonnen voor de Speelweek Hulhuizen. Tijdens Pinksteren 2018 was er een heus Open Kampioenschap Klootschieten in Hulhuizen. Verder wordt ieder jaar een Nieuwjaarsreceptie georganiseerd bij Veerhuis Concordia en deze wordt erg goed bezocht. Comité Hulhuizen200 werd in 2017 zelfs genomineerd voor de Gouden Gelderse Roos Erfgoedprijs en daar waren we natuurlijk erg trots op! 

Aangezien de behoefte er is voor activiteiten en dergelijke, is besloten om Comité Hulhuizen200 voort te laten bestaan.


Het logo van Hulhuizen200 bevat een drietal herkenbare objecten: Boerderij De Munnikhof, de kraan van Scheepswerf 'De Vahali' en de Mariakapel. Alle drie kenmerkend voor de geschiedenis van Hulhuizen. Deze is ontworpen door BONtwerp.


Deze website H200 is voor iedereen die ook maar enigszins een warm hart toedraagt aan 'De Heerlijkheid Hulhuizen'. Al eeuwen leeft men in Hulhuizen met de rivier.
 

Het water en de dijken om ons daartegen te beschermen, zijn in Hulhuizen nooit ver weg te vinden. Het brengt kalmte en rust, rijkdom, maar soms ook onrust. Het stromende water glijdt naar omlaag, verhelderd door de klanken van haar muziek uit de golven en slijpend over de rotsen van de kribben. Verenigd met haar natuur.


Hulhuizen

'áj wil, dan méuj ók Hulleze zegge wáh'.....
 © copyright op de inhoud van deze website. De inhoud van deze website mag niet zonder toestemming van de eigenaar worden gekopieerd.