Zoektocht naar verdwenen kasteel nu echt van start

Onder toeziend oog van Historische kring Gente en Staatsbos beheer is de zoektocht dan nu echt begonnen. Het 'inmeten'  met de grondradar heeft bijna een hele dag in beslag genomen. De data wordt verder geanalyseerd door Euroradar met geavanceerde software. We hopen dat deze analyse voor de lezing van de Historische Kring Gente op 3 April kan worden afgerond. De resultaten zullen dan ook op deze avond worden gepresenteerd.

Weggespoeld door Waal

Kasteel Hulhuizen stond eeuwen geleden op een plek in de Klompenwaard bij Doornenburg. Uit oude kaarten is bekend dat het kasteel rond 1660 is weg gespoeld door oprukkend Waalwater. Het is nu een natuurgebied in de uiterwaarden aan de Waal waar runderen en paarden lopen. Zeker is dat het kasteel heeft bestaan, maar niet heel zeker is wat de exacte locatie is. 

Nieuws vanuit de Historische kring Gente

3 april 

Lezing met drs. Willem Overmars en na de pauze met Geert Visser.
Willem Overmars zal op deze avond voornamelijk vertellen over het kasteel Hulhuizen. Het kasteel wordt dan benaderd vanuit de Waal. Het zal niet gaan over de kasteelvrouwe of over de inrichting van het kasteel en ook niet echt over de staatsrechtelijke positie van Hulhuizen. Kern is de langzame teloorgang van het kasteel dat dan in de diepten van de Waal aan het verdwijnen is. De heer Overmars zal praten over de spontane verleggingen van de loop van de Waal, over landerijen die verzwolgen raken. En hoe de rivier dat deed. Waarom raakten zoveel huizen, kastelen, zelfs dorpen en steden in de problemen langs de rivier? Daarvoor is het nodig ook wat ruimer te kijken dan Hulhuizen. De Millingerwaard is al heel nauw verbonden met het lot van Hulhuizen, dus die komt aan bod. Hoe diep een buitenbocht kan zijn laat hij zien aan de hand van de zeer bedreigde stad Emmerich, waar alles heel precies is opgemeten. Het splitsingspunt komt aan de orde en de ontwikkeling van de Waal vanaf 1500 tot 1700.
Tot slot zal Willem Overmars ons laten zien waar men moet gaan zoeken om nog iets te vinden van het oude kasteel. Zijn verhaal zal gaan over de tijd tot 1700, al gaat hij nog wel vertellen waar en in welk krib vak we nu moeten gaan zoeken.


Nieuws vanuit de projectgroep

 
Na twee jaar van voorbereiding gaat het er nu eindelijk van komen! De projectgroep 'kasteel Hulhuizen' is bezig om de plaats van het voormalige, door de Waal verzwolgen, kasteel Hulhuizen vast te stellen. Met een grondradar worden een aantal locaties in de Klompenwaard onderzocht, die zijn gekozen op basis van oude kaarten en informatie van andere onderzoekers. Dit onderzoek staat eind februari gepland..
 
Het bedrijf Euroradar is bereidt gevonden om dit onderzoek gratis voor ons uit te voeren. Rocco van Alst van Euroradar (tevens afkomstig uit Gendt) heeft zich hiervoor ingespannen en zal zelf het onderzoek uitvoeren. De gekozen locaties worden met een grondradar 'ingemeten'. Een grondradar kan diep in de bodem 'kijken' zonder dat er hoeft te worden gegraven.
Na het 'inmeten' duurt het nog een aantal weken duren voordat we definitief weten of de fundamenten van het kasteel zijn gelokaliseerd. We houden het spannend...
 
Staatsbosbeheer werkt ook mee aan het onderzoek en is aanwezig. Zij zijn zelf geïnteresseerd in de resultaten, maar houden ook een oogje in het zeil als het gaat om de natuur. Daarom kunnen alleen genodigden bij het onderzoek aanwezig zijn.
 
Meer weten over het verdwenen kasteel Hulhuizen? Dat kan en wel op 3 april. De Historische Kring Gente geeft dan een interessante lezing over de geschiedenis van het kasteel in zaal Concordia (Gendt). Geert Visser en Willem Overmars nemen ons mee terug in de geschiedenis en het treurige lot van het kasteel. De projectgroep, bestaande uit Gerico de Vries en Geert Visser, rekenen erop de resultaten van het onderzoek bekend te kunnen maken.
 
Volg de projectgroep op Facebookhttps://www.facebook.com/groups/kasteelhulhuizen