Hulhuizen heeft een 2e bijenhotel.

Comité Hulhuizen200 heeft het weer geflikt! Burendag in Hulhuizen was een top feestje en Hulleze is een bijenhotel rijker.

Het is alarmfase ‘rood’ voor de natuur en de biodiversiteit in Nederland. Recent onderzoek duidt erop dat in de afgelopen 27 jaar, 75% van de vliegende insecten is afgenomen. Insecten zijn enorm belangrijk voor het leven op aarde. Het zijn de bestuivers van bloemen en vormen de voornaamste voedselbron van vogels en van veel zoogdieren. Als daar driekwart van verdwijnt, heeft dat een enorme impact op de natuur en uiteindelijk ook op onszelf. Hier moeten we wat aan doen. Nu het nog kan.

Héél Hulhuizen Zoemt

 het prestige project van Hulhuizen200

Het gaat erg slecht met de bijen en vlinders. Dat komt omdat er steeds minder voedsel voor hen is te vinden. Met name ook in het voorjaar als de bijen weer actief worden. Door de sterke afname van bijen, loopt ook de voedselindustrie gevaar. Denk aan de fruitteelt, die afhankelijk is van bijen om de bloemen te bestuiven. Een ander gevaar is de intensieve landbouw. „Waar zijn de akkers van vroeger waar de korenbloem bloeide? Er bloeit helemaal niets meer in de akkers in de zomer

Wij hopen dat door deze actie in Hulhuizen (en misschien wel Lingewaard breed) een Bijenlint ontstaat, waardoor er een bloemrijke en gezonde omgeving ontstaat voor bijen, zodat Héél Hulhuizen Zoemt. Doet u ook mee?


 

 

Contact of een vraag over het project?

Stel ze gerust. 

 

GSM : Jos van Betuw tel 06-23738031

Mail  :  hulhuizen200@gmail.com

of via het contactformulier.


Download Powerpoint presentatie 

Héél Hulhuizen Zoemt door Jos van Betuwe
PowerPoint – 3,8 MB 1129 downloads

Op verzoek staan hier de downloadversie's van de Powerpoint presentatie's, die te zien waren op de Infoavond van Hulhuizen200.

Hulhuizen april 2019 Lezing door Jaap Molenaar Bijen Stichting
PowerPoint – 8,2 MB 1093 downloads