Buurtprevent Hulhuizen

Waar vindt u een AED in Hulhuizen

- Munnikhofsestraat 14: Tegen linkerkant van het huis

- Camping Waalstrand : Tegen rechter zijkant van het gebouw.

- Speeltuin Hulhuizen

Let op! In de Speeltuin hangt een AED, maar deze is alleen toegankelijk bij openstelling van het terrein.