Héél Hulhuizen Zoemt

 het nieuwe project van Hulhuizen200

Het gaat erg slecht met de bijen en vlinders. Dat komt omdat er steeds minder voedsel voor hen is te vinden. Met name ook in het voorjaar als de bijen weer actief worden. Door de sterke afname van bijen, loopt ook de voedselindustrie gevaar. Denk aan de fruitteelt, die afhankelijk is van bijen om de bloemen te bestuiven. Een ander gevaar is de intensieve landbouw. „Waar zijn de akkers van vroeger waar de korenbloem bloeide? Er bloeit helemaal niets meer in de akkers in de zomer

Landelijke zaaidag bijen en vlinders ook in Lingewaard…

2e Paasdag van 11.00 uur tot 15.00 uur

 

Op maandag 22 april (2e Paasdag) is het landelijke zaaidag voor bijen en vlinders, een initiatief van de landelijke Bijenstichting. In Lingewaard besteden we hier ook aandacht aan. Van 11.00 uur tot 15.00 uur kun je helpen met het  inrichten van het bijenhotel en het inzaaien van een weiland naast ’t Hof 2 te Gendt (Hulhuizen).

 

Wat is er allemaal te doen

- Workshop Bijenhotel inrichten 
- Springkussen voor de jeugd
- Imkers geven uitleg
- Diverse soorten Honing te koop
- Lingewaard Natuurlijk aanwezig
- Natuurmonumenten staat er met een infobus
- Helpen met bloemenbedden inzaaien
- Afhalen zakje bloemenzaad t.b.v. het Bijenlint in Hulhuizen

 

Het is alarmfase ‘rood’ voor de natuur en de biodiversiteit in Nederland. Recent onderzoek duidt erop dat in de afgelopen 27 jaar, 75% van de vliegende insecten is afgenomen. Insecten zijn enorm belangrijk voor het leven op aarde. Het zijn de bestuivers van bloemen en vormen de voornaamste voedselbron van vogels en van veel zoogdieren. Als daar driekwart van verdwijnt, heeft dat een enorme impact op de natuur en uiteindelijk ook op onszelf. Hier moeten we wat aan doen. Nu het nog kan. 

Heeft u in uw tuin of op uw erf een verloren stukje grond waar kan worden ingezaaid?

Kom, doe mee en laten we proberen één groot bijenlint in Lingewaard te realiseren.

Op de locatie naast ’t Hof 2, staan wij op 2e Paasdag van 11.00 uur tot 15.00 uur met een informatiestand om hier aandacht aan te geven. Kinderen kunnen helpen met inzaaien van het weiland, deelnemen aan de workshop bijenhotels maken of zich uitleven op het springkussen. Bezoekers krijgen een zakje met zaaigoed om ter plekke of in eigen tuin te zaaien. Ook zijn er bijenhotels en potjes honing te koop. De onthulling en vulling van een groot bijenhotel dat is gerealiseerd met de actie ‘Héél Hulhuizen Zoemt’ zorgt voor een extra feestelijk tintje.

Stichting Lingewaard Natuurlijk organiseert deze activiteit in samenwerking met comité Hulhuizen200, Imkervereniging Oost Betuwe en Joop Dahm (solitaire bijen Bemmel) en Waterschap Rivierenland.

 

Héél Hulhuizen Zoemt, zoemt Lingewaard mee?

- Als u een perceel heeft die in aanmerking wil komen, dan kunt u zich nog steeds opgeven op deze avond.
- Jos van Betuw is de project coördinator van het project 'Heel Hulhuizen Zoemt' en beantwoord al uw vragen.
- Wat kunt u zelf in uw tuin doen voor de wilde bijen?
- Info over bijen/insecten hotels. (Ook zelfbouw info)
- Gratis toegang natuurlijk!
- Niet alleen voor Hulhuizenaren, maar voor alle belangstellenden uit heel Lingewaard.

Op de Nationale Zaai dag, 22 april 2e Paasdag gaan we het Bijenhotel onthullen!
Het bijenhotel is te zien in een weiland met bloemenperk, aan 't Hof in Hulhuizen.

Wij hopen dat door deze actie in Hulhuizen (en misschien wel Lingewaard breed) een Bijenlint ontstaat, waardoor er een bloemrijke en gezonde omgeving ontstaat voor bijen, zodat Héél Hulhuizen Zoemt. Doet u ook mee?


 

 

Contact of een vraag over het project?

Stel ze gerust. 

 

GSM : Jos van Betuw tel 06-23738031

Mail  :  hulhuizen200@gmail.com

of via het contactformulier.


Download Powerpoint presentatie 

Héél Hulhuizen Zoemt door Jos van Betuwe
Powerpoint – 3.8 MB 15 downloads

Op verzoek staan hier de downloadversie's van de Powerpoint presentatie's, die te zien waren op de Infoavond van Hulhuizen200.

Hulhuizen april 2019 Lezing door Jaap Molenaar Bijen Stichting
Powerpoint – 8.2 MB 16 downloads