Zoektocht naar Kasteel Hulhuizen

Voor het laatste nieuws, zie de video:


Zie foto: zoekgebied

Het zoekgebied wordt in 3 fase en verschillende locaties uitgevoerd. De gearceerde lijnen zijn de zoekbanen zodat er niets wordt gemist. Het streven is, dat er voor 22 april resultaten worden geboekt. De resultaten kunnen dan kenbaar worden gemaakt tijdens de feestdag van Hulhuizen200. Het hoge water kan enigszins de snelheid uit het onderzoeksprogramma halen, vandaar dat het team er nu bovenop zit. 


 

Wat zoeken we nu precies:

De Heerlijkheid Hulhuizen is tegenwoordig een gehucht in de gemeente Lingewaard en onderdeel van voormalig gemeente Gendt. Voor 1660 was Hulhuizen nog geheel buitendijks intact en was een Cleefse Enclave. De kerk, het kasteel en de kapel lagen op enige afstand van de Waal, oostelijk gezien vanuit Gendt en ten zuiden van Doornenburg en West-Pannerden.

Op oude kaarten is te zien hoe de omvang van het dorp steeds verder in grootte afnam door de wisselende Waalstroom. In de loop van 17e en 18e eeuw werd Hulhuizen meerdere keren overspoeld door het Waalwater. In 1660 is het gehele dorp verzwolgen door de grillige loop van rivier de Waal. De bewoners werden hierdoor gedwongen hun bebouwing steeds meer richting Gendt te verplaatsen. Dit verklaart de huidige geografische ligging van Hulhuizen.

Er zijn al wat onderzoeken geweest naar het kasteel en de kaarten die voor handen zijn is digitaal zo in elkaar gelegd dat er mogelijkerwijs 3 locaties zijn aan te wijzen waar het zich zou kunnen bevinden.

In het kader van het 200 jarig bestaan van de Buurtschap hulhuizen onder Nederlandse vlag, vonden een aantal personen het nu tijd worden om een zoektocht te starten naar de overblijfselen van het kasteel Hulhuizen.

Foto: Projectleider Gerico de Vries

 


Om de plaats en/of restanten te vinden van het kasteel Hulhuizen, zal er worden gezocht met o.a. een Ground Penetrating Radar.

Dit technisch hoogwaardig apparaat maakt radaropnamen door middel van elektromagnetische golven en kan technisch gezien tot 5 kilometer diepte gaan. Het kasteel zal ergens op water nivo bevinden en hoeft deze GPR niet zo diep worden ingesteld. Het wordt in de geofysica met grote regelmaat toegepast met uitzonderlijk goede resultaten. De ondergrond wordt door het apparaat gescand in gelijkmatig uitgezette vlakken en er zouden hiermee eventuele funderingen van het bouwwerk kunnen worden gelokaliseerd.

Er zou op korte termijn kunnen worden gestart met de zoektocht. Zodra het GPR systeem beschikbaar is, zal hij worden ingezet. Planning hiervoor is in week 17 of 18.