Start fondsenwerving: Jubileumactie!

Na de geweldige lezing op 1 maart van Historische Kring Kasteel HulhuizenGente over de geschiedenis van Hulhuizen en een geslaagde 1 april grap waarin we in de Klompenwaard we op zoek zijn gegaan naar kasteel Hulhuizen, zetten we nu de eerste stappen om concreet onderzoek te doen.

Benodigd budget

De projectgroep ‘Kasteel Hulhuizen’ is druk bezig met de voorbereidingen van het onderzoek. Zo wordt in het jubileumweekend, van het 200 jarig bestaan van Hulhuizen onder Nederlandse vlag, een fondsenwervingsactie gestart om een bedrag van EUR 500,- bij elkaar te brengen.

Jubileumactie

Schrijver en geboren Gendtenaar Herman Buurman heeft 50 exemplaren van zijn nieuwste boek “Waardsche Klei” ter beschikking gesteld. Maar liefst de helft van de opbrengst doneert Herman aan het onderzoek naar het kasteel.

Voor een bedrag van EUR 20,- komt u ook in het bezit van deze 396 pagina’s tellende historische roman, die zich voor een belangrijk deel afspeelt in Gendt en Hulhuizen.

Je winkelwagen is leeg.

← Return to Shop

Bij deze jubileumactie kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden:

  • Het boek laten signeren door de auteur.
  • Deelnemen aan een gratis excursie naar het Van ’t Lindenhoutmuseum in Nijmegen. (Een plaats die ook een belangrijke rol speelt in het boek.)
  • U kunt u per e-mail op te hoogte laten houden van het onderzoek naar kasteel Hulhuizen.
  • U krijgt het eindrapport over het kasteel Hulhuizen.

Heeft u belangstelling voor een exemplaar van het boek, bezoek dan onze stand tijdens de jubileumfestiviteiten op zaterdag 22 april (vanaf 14:00 uur) bij camping Waalstrand in Gendt. Of neem contact op met projectleider Gerico de Vries (Mobiel: 06-50282147 of E-mail: gerico.devries@gmail.com)

Indien u op een andere wijze een (financiële) bijdrage wilt leveren aan het onderzoek, neemt u dan even contact op met Gerico de Vries.

 

Zoektocht naar Kasteel Hulhuizen

Het was weliswaar een 1 aprilgrap, of toch ook niet….Zie foto: zoekgebied

Het zoekgebied wordt in 3 fase en verschillende locaties uitgevoerd. De gearceerde lijnen zijn de zoekbanen zodat er niets wordt gemist. Het streven is, dat er voor 22 april resultaten worden geboekt. De resultaten kunnen dan kenbaar worden gemaakt tijdens de feestdag van Hulhuizen200. Het hoge water kan enigszins de snelheid uit het onderzoeksprogramma halen, vandaar dat het team er nu bovenop zit. 


 

Wat zoeken we nu precies:

De Heerlijkheid Hulhuizen is tegenwoordig een gehucht in de gemeente Lingewaard en onderdeel van voormalig gemeente Gendt. Voor 1660 was Hulhuizen nog geheel buitendijks intact en was een Cleefse Enclave. De kerk, het kasteel en de kapel lagen op enige afstand van de Waal, oostelijk gezien vanuit Gendt en ten zuiden van Doornenburg en West-Pannerden.

Op oude kaarten is te zien hoe de omvang van het dorp steeds verder in grootte afnam door de wisselende Waalstroom. In de loop van 17e en 18e eeuw werd Hulhuizen meerdere keren overspoeld door het Waalwater. In 1660 is het gehele dorp verzwolgen door de grillige loop van rivier de Waal. De bewoners werden hierdoor gedwongen hun bebouwing steeds meer richting Gendt te verplaatsen. Dit verklaart de huidige geografische ligging van Hulhuizen.

Er zijn al wat onderzoeken geweest naar het kasteel en de kaarten die voor handen zijn is digitaal zo in elkaar gelegd dat er mogelijkerwijs 3 locaties zijn aan te wijzen waar het zich zou kunnen bevinden.

In het kader van het 200 jarig bestaan van de Buurtschap hulhuizen onder Nederlandse vlag, vonden een aantal personen het nu tijd worden om een zoektocht te starten naar de overblijfselen van het kasteel Hulhuizen.

Foto: Projectleider Gerico de Vries

 


Om de plaats en/of restanten te vinden van het kasteel Hulhuizen, zal er worden gezocht met o.a. een Ground Penetrating Radar.

Dit technisch hoogwaardig apparaat maakt radaropnamen door middel van elektromagnetische golven en kan technisch gezien tot 5 kilometer diepte gaan. Het kasteel zal ergens op water nivo bevinden en hoeft deze GPR niet zo diep worden ingesteld. Het wordt in de geofysica met grote regelmaat toegepast met uitzonderlijk goede resultaten. De ondergrond wordt door het apparaat gescand in gelijkmatig uitgezette vlakken en er zouden hiermee eventuele funderingen van het bouwwerk kunnen worden gelokaliseerd.

Er zou op korte termijn kunnen worden gestart met de zoektocht. Zodra het GPR systeem beschikbaar is, zal hij worden ingezet. Planning hiervoor is in week 17 of 18.